همه ی نوشته ها در: اولین دوره جشنواره فیلم فجر استان اردبیل

اولین دوره جشنواره فیلم فجر استان اردبیل – سال 1392

خبر آرشیوی – تاریخ خبر: ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۲ اختتامیه اولین دوره جشنواره فیلم فجر اردبیل – آیین اختتامیه جشنواره استانی فیلم فجر بدون حضور هنرمندان برگزیده و با معرفی فیلم «شیار۱۴۳» …

خبر آرشیوی – تاریخ خبر: ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۲ وب سایت اردبیل سینما: برنامه کامل اولین دوره جشنواره استانی فیلم فجر اردبیل – برنامه کامل نمایش فیلم های جشنواره استانی فیلم فجر …

این رویداد، در تاریخ سینمای اردبیل ماندگار شد خبر آرشیوی – تاریخ خبر: ۰۹ بهمن ماه ۱۳۹۲ وبسایت اردبیل سینما: سینما قدس اردبیل برای اولین بار میزبان جشنواره فجر شد – سرپرست …

وبسایت اردبیل سینما گزارش داد: فروش اینترنتی بلیت اولین دوره جشنواره استانی فیلم فجر موفق نبود – دبیر اولین جشنواره فیلم فجر اردبیل گفت: فروش اینترنتی بلیط فیلم های این جشنواره استان …

وبسایت اردبیل سینما: فیلم های اولین دوره جشنواره فجر استانی به اردبیل نرسید – روز اول جشنواره استانی فیلم فجر به دلیل لغو پرواز تهران – اردبیل و نرسیدن فیلم ها لغو …