همه ی نوشته ها در: دوره های جشنواره فجر

وب سایت اردبیل سینما گزارش داد: مرور شانزدهمین دوره جشنواره فیلم فجر – دبیری دوره شانزدهم فیلم فجر ۱۲ تا ۲۲ بهمن 1376 به زنده یاد سیف الله داد معاون سینمایی وزارت ارشاد رسید و عزت الله انتظامی، کیومرث پوراحمد، احمدرضا درویش، فرشته طائرپور و مجید مجیدی داوری آثار را به عهده داشتند

وب سایت اردبیل سینما گزارش داد: مرور سیزدهمین دوره جشنواره فیلم فجر – سیزدهمین دوره جشنواره فیلم فجر با تغییر دبیری آن بعد از ۱۰ دوره از سید محمد بهشتی به مهدی فریدزاده معاون وقت سینمایی سال ۱۳۷۳ برگزار شد و محمد رجبی، ابراهیم حاتمی کیا، خسرو سینایی، جواد شمقدری و ابراهیم فروزش داوری آثار را برعهده داشتند.

سایر پیشنهادات

سایت سینما قدس اردبیل

معرفی وبسایت سینما قدس اردبیل

معرفی وبسایت سینما قدس اردبیل

سامانه اطلاعاتی سینماها

سامانه جامع اطلاعات سالن های سینمای ایران

سامانه جامع اطلاعات سالن های سینمای ایران

نرم افزار مدیریت هتلداری

نرم افزار مدیریت هتلداری الماس داده

نرم افزار مدیریت هتلداری الماس داده