مقایسه انواع فیلم نگاتیو خام

0
653
مقایسه انواع فیلم خام
مقایسه انواع فیلم خام

وب سایت اردبیل سینما تقدیم می کند: مقایسه انواع فیلم نگاتیو خام – یکی از نخستین مسائلی که فیلمبردار در آغاز تولید یک فیلم با آن رو به روست، انتخاب فیلم خام است. البته این انتخاب، در چارچوب بودجه و برنامه تولید فیلم تعیین می شود. به طور کلی انتخاب فیلم سه جنبه مهم را در بر می گیرد:

الف) انتخاب ساخت فیلم ب) انتخاب بین فیلم کند و سریع ج) انتخاب بین سیستم نگاتیو / پوزیتیو و ریورسال

الف) ساخت فیلم

تمام نوارهای فیلم مورد نیاز یک کار سینمایی به خصوص (چه برای فیلمبرداری و چه برای چاپ) باید به جز در موارد استثنایی از تولیدات یک کارخانه انتخاب شود. به عبارت دیگر نوار نگاتیو اصلی و نسخه هایی که از روی آن برداشته می شود و همچنین نسخه های پوزیتیو پخش و نمایش باید همه محصولات یک کارخانه و از انواع به خصوصی که آن کارخانه برای هر یک از موارد استفاده فوق می سازد، انتخاب شود. بسیاری از فیلمبرداران ترجیح می دهند تا آنجا که ممکن است صرفاً با محصولات یک کارخانه به خصوص کار کنند.

ب) سرعت فیلم

حساسیت فیلم خام نسبت به نور «سرعت» آن نامیده می شود. سازندگان فیلم خام آن را با یک عدد بر اساس یکی از سیستم های درجه بندی سرعت مثلاً ASA روی بسته فیلم درج می کنند. هر قدر این عدد بزرگتر باشد؛ سرعت فیلم بیشتر است. به طور کلی هدف این است که سرعت فیلم خام انتخاب شده، مناسب مقدار نوری باشد که در بیشتر نماها، فیلم خام در معرض آن قرار خواهد گرفت. بدین ترتیب برای صحنه های خارجی آفتابی، سرعت فیلم خام باید بسیار کم باشد مثلاً با شاخص نوردهی یا درجه ASA بین ۲۰ تا ۵۰. برای صحنه های داخل استودیو به فیلم سریعتری احتیاج است مثلاً به ۵۰ تا ۱۰۰ ASA نیاز است. صحنه های خارجی تاریک و صحنه های واقعی که روشن کردنشان مشکل است به فیلم خامی با سرعت متوسط (۱۰۰ تا ۳۰۰ ASA) احتیاج دارند و برای صحنه های خارجی شب به ویژه اگر لازم باشد که با نور موجود فیلمبرداری شود، فیلم خام سریع با سرعت ۳۰۰ ASA یا بیشتر مورد نیاز خواهد بود. انواع فیلم های رنگی موجود در بازار از نظر سرعت بسیار محدودتر از فیلم های سیاه و سفید است؛ اما اصول کلی موثر در انتخاب سرعت فیلم خام در هر دو مورد یکسان است. معمولاً بهتر است کندترین فیلم خام مناسب، برای حداکثر نوردهی انتخاب شود چرا که بافت یا دانه تصویر با افزایش سرعت درشت تر می شود. از طرف دیگر، وقتی در دوربین، فیلم خامی بار شده باشد که سرعت آن برای نور یک صحنه ی خاص، زیاد است؛ هیچ تمهیدی برای جلوگیری از تابش بیش از اندازه نور وجود ندارد که خالی از تأثیرات فرعی نامطلوب باشد. در این حالت سه امکان وجود دارد:

سرعت فیلم نگاتیو
سرعت فیلم نگاتیو

الف) می توان دهانه نوری عدسی را کوچک گرفت.

ب) می توان از فیلتر ND استفاده کرد.

ج) می توان زاویه شاتر را کاهش داد.

با این همه چند دلیل برای انتخاب فیلم خامی که سرعت آن بیش از حداقل مورد نیاز باشد، وجود دارد:

الف) فیلم سریع ممکن است نیاز به نور مصنوعی را به میزان زیادی کاهش دهد.

ب) عموماً کار با دیافراگم باز به علت خاصیت تحریف شکل کناره های عدسی و کاهش زیاد عمق میدان دید، روش درستی نیست.

ج) فیلم خام سریع گاهی به این دلیل استفاده می شود که بتوان بعضی از صحنه ها را با حرکت آرام (Slow Motion) فیلمبرداری کرد. در فیلمبرداری برای حرکت آرام نوار فیلم با سرعتی بیش از سرعت عادی ۲۴ فریم در ثانیه از برابر عدسی می گذرد و در نتیجه زمان کوتاهتری نور می بیند. بنابراین در چنین مواردی لازم است که حساسیت فیلم بیشتر شود.

د) فیلم خام سریع ممکن است برای افزایش عمق حوزه دید نیز بر فیلم کند ترجیح داده شود. فیلمبردار برای آنکه عمق میدان وسیعی داشته باشد باید از عدسی هایی با فاصله کانونی کوتاه و دیافراگم بسته تر و یا از هر دو، استفاده کند.

برای جبرانِ نوریِ کمِ دهانه ی دیافراگمِ کوچک، لازم است یا منبع نور قوی تر باشد که احتمالاً مشکل و بی شک گرانتر است و یا اینکه فیلم خام حساستری به کار برده شود. بدیهی است که روش دوم ترجیح داده می شود. هنگام فیلمبرداری صحنه های خارجی در شب، مشکل عمده، بیشتر تضاد شدید بین قسمت های تیره و قسمت های روشن است تا کم بودن نور. از این نظر این تصور که هر قدر فیلم، حساس تر باشد نتیجه بهتر خواهد بود، اشتباه است. چراغ های اتومبیل و روشنایی خیابان ها در صحنه های شب میزان نوردهی را نسبت به قسمت های تیره خیلی افزایش می دهد. یک فیلمبردار می گوید: «این تصور که هر قدر فیلم خام سریعتر باشد بهتر می توان در شرایط نور کم فیلمبرداری کرد، بی معنی است. واقعیت این است که هر قدر فیلم سریعتر باشد، دردسرتان بیشتر می شود. برای آنکه در بعضی از قسمت ها نور بسیار زیاد خواهد بود.» گذشته از این، مشکل حفظ دانه تصویر که در مورد فیلم سریع، خود به خود بغرنج است، تشدید می گردد.

ج) نگاتیو در برابر ریورسال

در مورد فیلم ۳۵ میلیمتری بخش عمده فیلمبرداری حرفه ای روی فیلم خام نگاتیو انجام می گیرد. اما در ۱۶ میلیمتری به ویژه در فیلم های رنگی استفاده از ریورسال (Reversal) متداول تر است. فیلم خام ریورسال ممکن است به چند دلیل بر فیلم نگاتیو ترجیح داده شود:

الف) در فیلم رنگی که کمبود سرعت فیلم، گاهی خود، مسئله ای است، سریعترین فیلم خامی که در حال حاضر در دسترس می باشد، از نوع ریورسال است. 

ب) فیلم خام ریورسال به ویژه در حالت سیاه و سفید مزایایی از نظر پنهان ماندن اثرات سائیدگی، ذرات گرد و غبار دارد که ممکن است هنگام کار با نسخه اولیه ایجاد گردد. اجتناب از این اثرات در ۱۶ میلیمتری مشکل است و در سیستم نگاتیو / پوزیتیو چنین اثراتی هنگام نمایش فیلم به صورت لکه های درشت سفید ظاهر می گردد، حال آنکه در سیستم ریورسال این لکه ها سیاه هستند و در نتیجه کمتر به چشم می آیند.

ج) در برخی موارد فیلم ریورسال به سبب کاهش مراحل نسخه برداری کیفیت مرغوب تری را تضمین می کند. بدین ترتیب که دو مرحله چاپ پوزیتیو اصلی از نگاتیو اولیه و چاپ نسخه های اضافی نگاتیو از پوزیتیو اصلی را که در غالب سیستم های سیاه و سفید نگاتیو / پوزیتیو ضروری است، می توان در ریورسال به یک مرحله چاپ نگاتیو به نگاتیو کاهش داد.

د) مطابق اصول نظری، مواد حساسی که در فیلم های ریورسال به کار می رود، بافت تصویر یا دانه ظریف تری را به دست می دهد. اما بسیاری از فیلمبرداران معتقدند که اگر هم این موضوع در مورد نسخه اصلی درست باشد وقتی به نسخه های دوم و سوم و… می رسیم، این امتیاز از دست رفته است مثلاً والتر لاسالی می گوید: «فیلم های ریورسال سیاه و سفید لااقل در نسخه های اول کیفیتی عالی دارند. اما وقتی از آن نسخه بر می دارید به همان جایی می رسید که انگار از ابتدا فیلم نگاتیو به کار برده اید.» در مورد فیلم رنگی او معتقد است که ریورسال هیچ گونه امتیازی نسبت به نگاتیو از نظر بافت تصوی ندارد.

ه) لابراتوارها گاهی برای کار با فیلم ۱۶ میلیمتری ریورسال مجهزترند تا برای کار با ۱۶ میلیمتری نگاتیو رنگی و این شاید در انتخاب فیلم موثر باشد.

عقیده عموم بر این است که فیلم نگاتیو قابلیت انعطاف بیشتری دارد و هنگام نوردهی اولیه و چاپ، کنترل بیشتری را ممکن می  سازد. شکی نیست که دامنه تغییرات نوردهی در مورد فیلم ریورسال محدودتر است. والتر لاسالی می گوید: «در فیلم نگاتیو رنگی فراخی دهانه دیافراگم را می توان یک درجه کمتر و یا دو درجه بیشتر گرفت. حال آنکه هنگام کار با ریورسال این اختلاف نباید بیش از نیم درجه بالا یا پایین باشد.» نکته قابل ذکر دیگر این است که تجهیزاتِ بیشتر سیستم های تلویزیونی از نظر تکثیر نسخ فیلم، انتقال صدا و… برای فیلم های نگاتیو / پوزیتیو در نظر گرفته شده است.


💠کانال تلگرام سینما قدس اردبیل:
https://t.me/CinemaGhodsArdabil

💠وب سایت رسمی سینما قدس اردبیل:
http://www.cinemaghods.com

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید