همه چیز درباره ژان لوک گدار

همه چیز درباره ژان لوک گدار – از دارو دسته شورشی موج نوی سینمای فرانسه وبسایت اردبیل سینما تقدیم می کند: همه چیز درباره ژان لوک گدار – (Jean-Luc Godard) از گدار چه مى توان گفت؟ سخن گفتن از او بسیار سخت است چرا که این کارگردان بزرگ، شاید در چهل سال اخیر، پیچیده ترین … ادامه خواندن همه چیز درباره ژان لوک گدار