نظرات امیر قادری برای فیلمسازان دولتی

0
67
امیر قادری - منتقد با سابقه و حرفه ای سینما
امیر قادری - منتقد با سابقه و حرفه ای سینما

خبر آرشیوی: تاریخ خبر: ۴ بهمن – ۱۳۹۳

نظرات امیر قادری برای فیلمسازان دولتی – امیر قادری کارشناس و منتقد سینما در برنامه هفت گفت: اگر از فیلمسازان، حمایت دولتی شود فربه و تنبل می شوند و دیگر به دنبال رقابت نمی روند. در واقع گروه سینمایی هنر و تجربه مثل جنس رساندن دست معتاد است. اما معتاد را درمان نمی کند

نظرات امیر قادری برای فیلمسازان دولتی – پرده آخرهفت به میزگردی درخصوص جایگاه گروه هنر و تجربه در سینمای ایران اختصاص داشت که با حضورامیر قادری و حسین علم الهدی به این موضوع پرداخته شد.

امیر قادری در این گفت وگو پیرامون بحث مطرح شده بیان کرد: گاه با سیستمی مخالف هستیم اما گاه نیز سیستمی وجود دارد که به سبب بدعتی که ایجاد می کند خطرناک است و باید با آن مخالفت کرد. من نیز نگران بازگشت بدعت هستم و در چند بعد حضور چنین تشکیلاتی را برای هنرمند  و کشور خود خطرناک می دانم. دولت با تکیه بر پول مردم در حال تصمیم گیری برای مردم است. پیش از این نیز در دوران مدیریت آقای شمقدری گروه آسمان باز با چنین محوریتی وجود داشت. نگرانی من برای هنر و تجربه نیست چرا که این نیز دو سال دیگر تمام خواهد شد و دوست دیگری جای اقای علم الهدی خواهد آمد.

امیر قادری - امیر خان
امیر قادری – امیر خان

وی با بیان اینکه صحبت از سینمای نفتی در دوسال پیش تنها یک پیشنهاد از طرف من بود و گروه هنر و تجربه مصداق همین نوع سینما است، ادامه داد: در حال حاضر از مرحله پیشنهاد گذشته ایم. چرا که پولی در بساط نیست و وقتی که قیمت نفت از یک بطری آب معدنی در انگلیس کمتر است مجبوریم از آن نوع سینما فاصله بگیریم. بنابراین بپردازیم به اینکه در دوران تازه ایران چطور مردم را واردقدرت کنیم.

حسین علم الهدی نیز در بیان صحبت های قادری توضیح داد: بخش دوم صحبت های شما باید در مجلس بررسی شود. اما این تغییر هایی که در این خصوص اتفاق افتاده باید بگویم که در این سه تا چهار ماه اخیر این سینما فراترازانتظارما درحال حرکت است و درتاریخ مملکت ما نشان داده شده است که هر کاری که موفق شود دچار حملات سختی می شود.

وی ادامه داد: در چهار ماه گذشته نه دولت و نه نیروهای امنیتی و نه هیچ شخصی مردم را اجبار نکرده است که به سینما روند و در این مدت ۲۰۰ هزار نفر فیلم ها را دیده اند که از حدود ۱۴۰ هزار صندلی که وجود دارد تنها ۷۵۰ صندلی به گروه هنر و تجربه اختصاص داشته است  که ۶۰ درصد این میزان صندلی نیز پر شده است بنابراین مردم از این نوع سینما استقبال کرده اند.

امیر قادری نیز در پاسخ به صحبت های علم الهدی بیان کرد: اینکه گفته می شود کار تازه ای انجام شده است این گونه نیست و اصلا نگاه تازه ای نیست. چرا که اینکه دولت برای عرضه کالا مردم تصمیم می گیرد از زمان هارون الرشید نیز وجود داشته است و یک اشتباه را مدام بازتولید می کنیم. اما نکته ای که وجود دارد تباه شدن استعدادها است. چرا که استعدادها باید خود را در کوره رقابت نشان دهند.

وی  با بیان اینکه از تفکری دفاع میکنم که در آمریکا بهتر اجرا می شد و من آن را برای کشور خود می خواهم پیشنهاد داد: بازار آزاد ایجاد کنیم. هرنیازی بازار خود را ایجاد می کند. سینماگر باید محصولی بسازد که سینمای خود را بگیرد. 

اما حسین علم الهدی نیز در بخش دیگری از صحبت های خود در ادامه گفته های قادری ضمن اشاراتی به سینمای فرانسه که این نوع سینما در واقع از فرانسه وام گرفته شده است توضیح داد: این قیاسی که شد و حمایت از استعدادها هیچ ربطی به بازار آزاد ندارد. بعد از ۱۱۰ سال رییس سازمان سینمایی با نیتی خیر و بااختصاص تنها ۵/۱ میلیارد تومان به تعدادی جوان برای اینکه سرخورده نشوند این چنین گروهی را حمایت کرد که با آن در بحث حوزه سینما جلوی مهاجرت ایستاده ایم. اما در صورتی که شاکله فعالیت های جامعه ما به سمت بازار آزاد نیز رود قطعا سینمای ایران نیز از آن جمله خواهد بود اما این نیز ربطی به سینما هنر و تجربه ندارد. سینمای هنر و تجربه سینمای ایده ها و نوآوری است و دولت ها می آیند و حمایت می کنند تا آب راکدی را که سینما به آن دچار شده است تکانی بخورد.

در ادامه صحبت های انجام شده در خصوص سینمای هنر و تجربه، تورج اصلانی و علیرضا امینی روی خط هفت حاضر شدند و ضمن بیان اینکه ویترنی برای نمایش اثر خود می خواهند که حمایت نیز شود از سینمای هنر و تجربه دفاع کردند.

اما امیر قادری پس از پایان صحبت های تلفنی بیان کرد: حرف من تایید شد چرا که با این وضعیت فیلمساز انتظار حمایت بیشتر دارد. اتفاقا اگر حمایت دولتی شوند فربه و تنبل می شوند و دیگر به دنبال رقابت نمی روند. در واقع مدل هنر و تجربه مثل جنس رساندن دست معتاد است. اما معتاد را درمان نمی کند.

وی ادامه داد: وقتی ما کمپانی فیلمسازی داشته باشیم به زور نیز بازار خود را ایجاد می کند. اما خطر هنر و تجربه این است که در حال باز تولید الگوهای چپ دهه ۶۰  است و نگرانی من این استعداد هایی است که این میان خواه ناخواه مفت خور می شوند.

حسین علم الهدی نیز در پایان صحبت های خود با اشاره به اینکه قادری تنها ما را با سینما امریکا مقایسه می کند افزود: آنچه در آمریکا روی می دهد اسمش بازار آزاد است در حالی که دولت امریکا تمام قد در اختیار سینمای خود است. ایشان خیلی اعتقاد به حفظ بیت المال دارند اما ایا سینمای امریکا حمایت همه جانبه سینمایش را ندارند. بلکه در همه ابعاد در حال دادن سوبسیت است. در هر صورت زیر ساخت ها وظیفه دولت است و در حال حاضر نیز اگر دولت در حال انجام این کار است یعنی همان زیر ساخت ها مطرح است.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید