نظام نامه جدید اکران ۲ ساله ابلاغ شد

0
7
امتداد آشفتگی اکران در روزهای آخر سال
امتداد آشفتگی اکران در روزهای آخر سال

افزایش سرگروه‌های سینمایی

وبسایت اردبیل سینما گزارش داد: نظام نامه جدید اکران ۲ ساله ابلاغ شد. نظام نامه جدید اکران سالهای ۹۷ و ۹۸ براساس نظرات کارشناسان و نظرات فعالان حوزه های پخش، تولید و توزیع آماده و توسط رئیس سازمان سینمایی ابلاغ شد.

نظام نامه جدید اکران سال های ۹۷ و ۹۸ که در سه ماه گذشته در جلسات پیاپی با حضور کارشناسان و استفاده از نظرات فعالان حوزه های پخش ، تولید، توزیع آماده شده بود، با اتمام بررسی تغییرات لازم در روز سه شنبه، اجرای آن طی نامه ای توسط رییس سازمان امورسینمایی و سمعی و بصری ابلاغ شد.

نظام نامه جدید اکران 2 ساله ابلاغ شد/ افزایش سرگروه‌های سینمایی
نظام نامه جدید اکران ۲ ساله ابلاغ شد/ افزایش سرگروه‌های سینمایی

بنابراین گزارش،این آیین نامه که در جلساتی با حضور ریاست سازمان سینمایی نهایی شده است نسبت به آیین نامه سال ۹۵ و ۹۶ دارای ویژگی هایی است که طی روزهای آینده توسط معاونت نظارت وارزشیابی همسو با سیاست های شفاف سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر خواهد شد. از جمله ویژگی های نظام نامه جدید اکران می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

– افزایش سرگروه ها از پنج به هفت سرگروه به منظور ایجاد امکان اکران تعداد بیشتری فیلم و پیشگیری از انباشتگی نمایش فیلم ها در مقاطعی از سال خصوصاً ماه های آخر سال

– حفظ سقف اکران دو فیلم همزمان از یک دفتر، علی رغم، افزایش تعداد گروه‌های نمایش به منظور ایجاد امکان اکران فیلم از دفاتر مختلف.

– تشکیل شورای عالی اکران جهت رسیدگی به عملکرد کارگروه اکران و نظارت بر اکران عادلانه و ایجاد تنوع در نمایش فیلم ها، با حضور معاون نظارت و ارزشیابی سازمان امورسینمایی و سمعی و بصری.

– الزام به ثبت قرارداد حال ، آینده و بزودی فیلم ها جهت برنامه ریزی دقیق و داشتن فرصت کافی برای تبلیغات و معرفی فیلم ها.

– تشکیل کمیته انضباطی نمایش به منظور نظارت دقیق برعملکرد دفاتر پخش فیلم و سینماها جهت پیشگیری از تخلفات احتمالی.

– مسئولیت پذیری بیشتر معاونت نظارت و ارزشیابی در حوزه نمایش و نظارت بر اکران عادلانه فیلم ها.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید