برچسب خورده: فیلم کوتاه اردبیل

هفتمین جشنواره فیلم کوتاه مهر اردبیل؛ وبسایت اردبیل سینما گزارش داد: جشنواره فیلم کوتاه مهر اردبیل بنام هنرمندان، بکام مدیران – هفتمین جشنواره فیلم کوتاه مهر اردبیل؛ بنام هنرمندان، بکام مدیران – …

سایت سینما قدس اردبیل

معرفی وبسایت سینما قدس اردبیل

معرفی وبسایت سینما قدس اردبیل

سامانه اطلاعاتی سینماها

سامانه جامع اطلاعات سالن های سینمای ایران

سامانه جامع اطلاعات سالن های سینمای ایران

نرم افزار مدیریت هتلداری

نرم افزار مدیریت هتلداری الماس داده

نرم افزار مدیریت هتلداری الماس داده